Elmúlt időkből

Bartók & Folk

„Most új tervem van: a magyar népdalok legszebbjeit összegyűjtöm és a lehető legjobb zongorakísérettel mintegy a műdal nívójára emelem. Ez arra volna jó, hogy a külföld ilyen gyűjteményből megismerhesse a magyar népzenét…!”

Bartók Béla írta a fentieket...

HÉTTORONY

Makovecz Imre emlékére

1992-ben épült fel Makovecz Imre világraszóló Magyar Pavilonja a Sevillai Expón, amely szinte azonnal nemzeti jelképpé vált. A pavilon zenéjét Kiss Ferenc szerezte, amely a magyar világzenei szcéna egyik emblematikus alkotásává vált. Erre a muzsikára és a zeneszerző egyéb...

Szépséges Mezőség

„Dombok hajlott gerincein, ha állunk reggelenként, s figyeljük zsibbadt lélekkel a csendet, mely, mint egy anyagtalan, langyos, meghitt palást terül fölénk és dombjaink vállára, úgy érezzük, hogy az élet szép és egyszerű…”

Szerelemünk, Kalotaszeg

„Ha a Kalotaszeg földjét hosszában átszelő robogó vonat ablakából ítéljük meg ezt a földet, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy annak túlnyomó része egyhangú, kietlen, sőt, szomorú föld. De a levegő csodálatosan tiszta és a dombok szeszélyes vonalai élesek, a sziluettek...

Solus Christus

Egyedül Krisztus

"A valódi érték (túl a publikációk zűrzavarán, a kommunikáció örök békéjében és csöndjében) terített asztal, amihez mindenki hivatalos, ahol mindenki jóllakhat, anélkül, hogy bárkit is megrövidítene. Isteni kontextusban: legtöbbször más, aki az értéket megéli, s...

Tánc Triptichon

Táncszvit

Az opera Magyar Évadának keretében, Bartók Béla A fából faragott királyfi című művének 100. évfordulója alkalmából Frenák Pál, a kortárs tánc világhírű koreográfusa, teljesen új alkotásban állítja színpadra a művet, melyben a...

Mementó

Táncszínházi előadás a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékére

„És tudjátok, miféle fájdalom tapossa itt az örökös sötétet hasadt patákon, hártyás lábakon?„
(Pilinszky János:...

Puszták népe

„Egy népréteg lelkületét szeretném ábrázolni, ez minden törekvésem. Ha itt-ott mégis saját élményeimmel hozakodom elő, ezek az élmények csak magyarázó ábrák. Ami emléket feltárok, azért tárom fel, hogy rajtuk át próbáljak leereszkedni abba a mélyben fekvő,...

Csodaszarvas

Legújabb bemutatónkban – akárcsak a Duna Művészegyüttes korábbi előadásaiban – a „holt” hagyományőrzés helyett az élő és megújulni képes tradíció továbbvitelére, átadására törekszünk, méghozzá ez esetben a legfiatalabb korosztályt kívánjuk...

Magyar Anzix

„Ahol a szabadság a rend, mindig érzem a végtelent.„
József Attila

A világhoz való viszonyunk egyik alapkérdése szabadságunk mibenléte, ami társadalmi függőségünk és függetlenségünk, vagyis identitásunk talán legfontosabb...

Gyöngyszólam

A Duna Művészegyüttes művészeti célkitűzései között szerepel azon törekvése, hogy lehetőséget adjon fiatal vagy struktúrán kívül dolgozó koreográfusoknak a professzionális előadói és alkotócsapattal való közös munkára. Ezen gondolat jegyében kért fel az együttes...

Feketetó

Előadásunk kiindulópontja az Erdély történelmi határán fekvő Feketetó, ahol évszázadok óta Közép-Európa egyik legnagyobb vásárát rendezik meg. Az eredetileg hagyományos vásár képe az idők folyamán jelentősen megváltozott: a paraszti világ mindennapi szükségleteit...

Barocco Rustico

Vivaldi műve által ihletett előadásunk zenei anyagában a Négy évszak és a barokk hatására formálódó erdélyi népzene fonódik össze. E parasztbarokknak is nevezett zenei stílust Vivaldi emelte be az udvari zenébe, ugyanakkor Fabio Biondi Négy évszak-feldolgozása olyan nyers...

Örökkön - örökké

Előadásunk a képzőművészet, a világzenei hangzás és a virtuozitás keverékével kívánja a nézőt a néptánc-színház csodás világában megmeríteni. Finoman próbál elgondolkodtatni, majd ellazítani, megnyugtatni és végül, de nem utolsó sorban szórakoztatni. Hatás- és...

Aranyág-mítosz

„Egy árnyas fa rugalmas
Szárú, dús levelű ágat bújtat, színaranyból,
Megszentelve a Lenti Világ Júnója nevének;
Rejti e fát a berek, sűrű völgybe bezárja az árnyék.”

(Vergilius: Aeneis. VI. 136 – 139.)

Az...

Tavaszi Szél

A Duna Művészegyüttes és a Nemzeti Táncszínház közös produkciója

Mosóczi István emlékére

A múlt számunkra nemcsak egy valamikor volt jelen, megidézhető emlékkép, hanem olyasmi, ami rejtetten benne van a legapróbb mozdulatainkban is, s kíséri minden...

Nomád szenvedély

Kígyóballada

A bátyját kígyóméreggel megölő cigánylány története különös, szinte megfejthetetlen mitikus világot tár fel. A kígyóballada az ősi legendák egyszerűségével, mégis hallatlanul bonyolult összefüggésben mesél a magyarországi romák életérzéséről. Az ősi legenda...

Kis magyar táncrajz

Rendhagyó néprajzi óra

A gyermekek, fiatalok sokoldalú nevelésében, képességeik fejlesztésében elengedhetetlen a népi kultúra értékeinek megismerése, továbbá a népi játékok, a néptánc fejleszti a gyermekek mozgáskultúráját, testtudatát, identitását, szociális érzékenységét. Ezért a Duna...

A Szabadsághős

Kossuth Lajos üzenete

A Duna Művészegyüttes történelmi ihletésű és témájú előadása 2002-ben született, s aktualitását a kettős jubileum adta: Kossuth Lajos születésének kétszázadik, valamint angliai és Egyesült Államok-beli kampánykörútjának százötvenedik évfordulója. A változatos...

Gyere ki a gangra!

Táncetűdök az udvaron

A Duna Művészegyüttes házhozszállítja a magyar virtust!
A ház udvarán élőzenés táncetűdöknek lehetsz szem- és fültanúja.

Gyere ki a gangra, és megszínesítjük a napodat!

Magyar Táncképek

„…A magyar egy Pindár: valamerre ragadja negéde,
Lelkesedett tűzzel nyomja ki indulatit.
Majd lebegő szellő, szerelemre olvad epedve,
S búja hevét kényes mozdulatokba szövi;
Majd maga fellobbanva kiszáll a bajnoki táncra
(Megveti a lyánykát a diadalmi...

Magyar Táncrapszódia

A Magyar Táncrapszódia a Duna Művészegyüttes folklórelőadása, amelynek műsorát a Kárpát-medence autentikus néptáncait bemutató, feldolgozó koreográfiák alkotják. Az előadás elemei variálhatók, összeállíthatók belőle hosszabb és rövidebb műsorok. Ugyancsak...

TérZene

Köztéri koncertek

A Duna Művészegyüttes a fennálló veszélyhelyzetben a Kultúráért Felelős Államtitkárság kezdeményezésére, a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. szervezésében útjára induló TérZene Program meglepetés koncertsorozatnak is részese lett, amelynek keretében bizonyos...

Hamupipőke

A Hamupipőke a Grimm fivérek egyik legismertebb, örökérvényű meséje jámborságról és gonoszságról, hatalomvágyról és becsületről, ármányról és hűségről. Hamupipőke egy bálban, tánc közben ismeri meg a Herceget, s előadásunk is tánccal, zenével meséli el...

Gyertyaláng

A Duna Művészegyüttes legújabb előadását Juhász Gyula Trianon című versének alábbi verssorai ihlették:

„Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.”

Ha valamiről nem vagyunk...